Zwroty i reklamacje


Prawo do odstąpienia od umowy:
 1. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie lennasen.pl może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania Produktu. Aby zachować ten termin, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres: NATINA Iwona Madera-Łuczka Wólka Hyżneńska 124 36-025 Dylągówka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lennasen.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uznana za niezawartą. Przedmiot umowy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: NATINA Iwona Madera-Łuczka Wólka Hyżneńska 124 36-025 Dylągówka. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane przez Sklep.
 5. Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta numer rachunku niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie pięciu dni roboczych.
Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 KC za niezgodność zakupionego Produktu z Umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176).
 2. Reklamacje z tytułu niegodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lennasen.pl
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji należy podać: a. Imię i nazwisko, adres, email Klienta; b. datę zawarcia Umowy sprzedaży; c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta; d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamowany towar należy odesłać na adres: NATINA Iwona Madera-Łuczka Wólka Hyżneńska 124 36-025 Dylągówka. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep odeśle pełnowartościowy Produkt na swój koszt pod adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zostanie zwrócona należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana droga elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Formularz zwrotu/reklamacji